Heder och samvete

– en bok om hederskultur i Sverige

I Sverige i dag befarar ungefär 70 000 ungdomar att de inte ska få välja vem de ska gifta sig med. Ändå förnekar svenska debattörer hederskulturens existens eller förringar dess effekter. Det talas i allmänna kretsar om mäns våld mot kvinnor och om ett globalt patriarkat. Men hederskulturens kollektivistiska prägel är unik. Hela familjer och släkter är involverade. Individen offras för att rena kollektivet. Hederslivet innebär en tillvaro nedsänkt i ett vardagligt övervakningssystem – de samlade små gesternas tyranni.

Heder och samvete bygger på författarnas långa erfarenhet av integrationsdebatt och arbete för att skydda dem som utsätts för hedersförtyck. Författarna gör en kritisk genomgång av den svenska debatten om hederskulturen och av myndigheternas motstånd att genomföra de politiska beslut som fattats för att motverka förtrycket. De menar att begreppet antirasism har förvrängts. I stället för att alla ska behandlas lika reses numera krav på särbehandling av olika grupper, vilket gör det svårare att bekämpa hedersideologin.

»Antirasism gick en gång i tiden ut på att alla skulle behandlas lika, oavsett ursprung. I dag kan man hävda att människor ska behandlas olika just på grund av skillnader i härkomst och trosuppfattning. Rättvisan anses plötsligt öka ju mer ojämlik behandlingen är. Färgblindheten som ideal har ersatts med extrem färgkänslighet.»

Heder och samvete 

– en bok om hederskultur i Sverige

av Eduardo Grutzky och Lars Åberg

Red. och sättn: Tenenbaum Text

Omslag: Michael Wall

Fri Tanke, 2013