Pakistan

”Det slog mig att de människor som jag mötte på mina resor beskrev ett Pakistan som inte går ihop. Pakistan är ett land i kris, med djupa klasskillnader, korruption, personlig och politisk osäkerhet, och stora brister i jämlikhet och jämställdhet. Men invånarna jämför inte livet i Pakistan med livet i andra länder. I stället jämför de det Pakistan som de lever i med det Pakistan som de uppfattar att de blev lovade när landet bildades för drygt 60 år sedan. Och vid denna jämförelse finner de sin vardag komma till korta. De upplever ingen rättvisa. De känner ingen säkerhet.”

Henrik Chetan Aspengren

 

Pakistan − upprorens land

av Henrik Chetan Aspengren

Omslag: Miroslav Sokcic

Norstedts, 2011