Pillret

Uppskattningsvis 600 000 svenskar tar dagligen någon av de moderna antidepressiva medicinerna. Många vittnar om att de sannolikt inte varit i livet idag om läkemedlen inte hade funnits. Andra upplever att problemen blivit större med än utan medicinerna. I Pillret berättar några av dem sin historia.

 

Pillret − en berättelse om depressioner och doktorer,

forskare och Freud, människor och marknader

av Ingrid Carlberg

Omslag: Johannes Molin

Norstedts, 2008