Världens kris – vänsterns lösningar

Vad är egentligen poängen med idépolitik? När miljoner går arbetslösa och de dagsaktuella frågorna kräver åtgärder som ofta måste vara både snabba och drastiska?

Svaret är att behovet av idépolitik aldrig har varit större. Finanskrisen i slutet av 00-talet ställde en rad avgörande frågor om politikens roll och utrymme och inte sedan debatten om ”tredje vägen” i slutet av 1900-talet har vänsterns debatt varit så levande.

I den här samlingen presenterar vi några texter som spelat stor roll för senare års internationella debatt. Det är texter som ställer frågor om hur vi kan skapa fungerande institutioner för en global ekonomi, och för ett globalt samhälle. Vilken typ av jobb vill vi ha i våra ekonomier? Hur kan politiken förhålla sig till arbetsmarknaden, migrationen och klimatförändringarna?

Världens kris − vänsterns lösningar

Red. Katrine Kielos och Jesper Bengtsson

Layout inlaga: Tenenbaum Text

Omslag: Louise Bååth

Tankesmedjan Tiden, 2014