Att upptäcka det oväntade

Den kreativa forskaren vet aldrig i förväg var processen går i mål, om den gör det över huvud taget. Ingen kunde eta att den danske astronomen Ole Römers beräkning av ljusets hastighet år 1676 till slut skulle leda till fungerande GPS-mottagare i våra bilar, eller att den vanliga sockerarten dextran av en händelse skulle rädda livet på tusentalsmänniskor världen över.

Peter Sylwan ger en spännande och engagerad inblick i ett antal vetenskapliga forskningsprojekt som visade sig ge helt andra resultat än de förväntade. Allt från beräkningen av ljusets hastighet, upptäckten av xylocainet och blodersättningsmedlet dextran, till skapandet av www och den svårhanterliga hanteringen av vätgas. Alltsammans oväntade upptäckter och innovationer som varje dag gör mänskligheten den allra största nytta.

Att upptäcka det oväntade

– Om vetenskapliga bakslag och storslagna resultat

av Peter Sylwan

Red. och sättn: Tenenbaum Text

Omslag: Gary Newman/Newman Design

Fri Tanke, 2013