Konsten att vara entreprenör

– för dig som vill utveckla ditt företag

Boken riktar sig till företagare som vill utveckla sitt företag, oavsett utvecklingsfas och branschtillhörighet. I boken kombineras verktyg för företagets affärsutveckling med den personliga utvecklingen hos företagaren. Den innehåller konkreta verktyg och övningar, som företagaren systematiskt kan arbeta med, ensam eller tillsammans med andra. I boken finns utrymme att klottra ned tankar, idéer och insikter och arbetet med boken leder fram till en handlingsplan för företagets fortsatta utveckling.

»Det saknades en pragmatisk bok i affärsutveckling. Många entreprenörer har inte tid att läsa mängder av litteratur för att finna fakta som är relevanta för dem själva. Här får de essensen av tio års praktisk affärsutveckling, framtagen genom slutsatser gjorda av entreprenörer själva.»

Jenny Collén Gustafsson

Konsten att vara entreprenör

– för dig som vill utveckla ditt företag

av Jenny Collén Gustafsson

Redigering: Tenenbaum Text

Designkoncept: Essen International

Tillväxtverket, 2013