Queersverige

Älskad av många, hatad av somliga – queerteorin blev 1900-talets stora vetenskapliga sensation. Denna blandning av feminism, filosofi, poststruktionalism och »gay and lesbian studies» satte heterosexualiteten under lupp och omvärderade perversionernas plats i samhället. Men vad säger då queerteorin om Sverige? Är ensamstående män i Norrland queera? Är våra begravningar heteronormativa? Är bögar märkessnobbar och lesbiska snåla?

Queersverige diskuterar allt från gymnasietjejer till skvallerpressen, från partnerskapslagen till sexköpslagen, från schlagersångare till elitidrottare. Författarna hör till de främsta av dagens queerforskare och är historiker, idéhistoriker, etnologer, antropologer, sociologer, teatervetare och idrottsforskare.

Queersverige

Red. Don Kulick

Omslag: Johannes Molin

Natur och Kultur, 2005