Vad är queer?

Queer har de senaste åren blivit ett modeord. Det omtalas i dagstidningar,på TV, på universiteten och i demonstrationståg. En känd svensk politiker har till och med sagt att det behövs mer queer i politiken. Men vad är egentligen queer? Är det en teori eller aktiviströrelse, underhållning eller en inställning till livet?

Fanny Ambjörnsson visar att queer framför allt är samhällsrelevant. Queer får oss att se kritiskt på det vi upplever som normalt, naturligt och självklart. Det får oss att tänka förbi antagandet att det enbart finns ett sätt att vara en sexuell kvinna eller man på. I »Vad är Queer?» får läsaren redskap att ifrågasätta – vare sig det handlar om sexualitet, genus eller normalitet.

Vad är queer?

av Fanny Ambjörnsson

Omslag: Lars Paulsrud

Natur och Kultur, 2006